13EYLÜL 2017
news

PARA SAYMA MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIYOR ?

Para sayma makineleri adeta teknoloji kenti gibi. Para sayma makinelerinin işlerlik kazanabilmesi çok sayıda kullanılacak sensör ve dedektörlere bağlıdır. İyi bir tasarım ve en ekonomik sistemlerin işbirliği içinde çalışabilecekleri entegrelerle sorunsuz işler çıkarabilen para sayma makineleri , hiç te göründükleri gibi basit değillerdir.

Para sayma makinelerinin kusursuz sayım yapabilmeleri , kusursuz oluşturulmuş elektronik sistem ve yazılımlara bağlıdır. Sistemdeki en ufak bir hata sayım işlerinde hatay sebep olabilmektedir.

Para sayma makinesi nasıl çalışır ?

Para saymakinesinin üst bölümünde bulunan hazne içerisine para konması ile birlikte sistem parayı algılayarak çalışmaya başlar. Paranın algılandığı sensör , para sayım sensörünü harekete geçirir. Para sayım sensörleri , kızılötesi dedökterler vasıtasıyla paranın tüm kontrollerini yapar. Para tam mı, yarım mı vs. kontroller tamamlandıktan sonra , aynı sensör ve dedöktör yardımı ile paranın kalınlığı kontrol edilir. Kontroller sırasında sayımı yapılan kağıt paralardan birinde herhangi bir anormallik tespit edilirse, sensörler yardımı ile para sayma makinesi sinyal ve uyarı vermeye başlar. Sayım durdurulur. Çift katlı para sayma makinelerinde , bozuk veya anormallik tespit edilen para en üste atılır ve para sayma işi devam eder. Bozuk olan para sayım içine dahil edilmez üst bölmede bekler.

Para sayım sensörlerinde kontroller tamamlandıktan sonra , sayımı yapılan para sahte kontrol dedökterlerine aktarılır. Bu dedökterler sırasıyla Ultra Violet , MG ve MT gibi son derece özel dedökterlerdir. Sensörler yardımıyla sayım devam ederken herhangi bir anormallik saptanırsa , para sayma makinesinin özelliğine göre ya para sayma işi durdurulur ya da sahte para en üst katmana atılır ve sayım işlemi devam eder. Sayım işlemi tamamlandığında ne kadar sahte para varsa bunlar en üst katmanda tutulur ve sayılan paralara dahil edilmez. Böylelikle sahte paralar ayrıştırılmış olur.

Para Sayım sensörlerinden ve sahte para yakalama dedöktörlerinden geçen sağlam paralar alt hazneye biriktirilir ve sonuç ekranda gösterilir. Böylece para sayım işlemi tamamlanmış olur.

Bunların yanısıra yeni nesil para sayım makinelerinde kullanılmaya başlanan 2D ve 3D sistemleri daha ayrıntılı bilgiler vermektedirler. Kullanılan 2 D sistemi yardımı ile sayılan paraların yükseklik boyutları ölçülür ve değerleme yapılır. Yine yeni nesil para sayma makinelerinde kullanılan 3D sistemi yardımıyla da sayılan paraların hem yükseklik hem de genişlik boyutları ölçülür. Yeni nesil para sayma makinelerinde , IR sensörleri yardımı ile sayılan paraların renk ton yoğunlukları ölçümlenir. Bu kontroller sayesinde paranın değeri ve sahte olup olmama durumu aynı anda değerlendirilmiş olur.

Son yıllarda kullanılmaya başlanan ve en üstün teknoloji kabul edilen CIS sistemlerine bir bakalım. Bu sistemin işleyiş mantığı belge tarayıcı işlevi gibidir. Basit gibi görünse de çok daha ileri düzeyde güçlü ve hızlıdır. O kadar hızlı ki sisteme düşen bir parayı saniyenin onda biri kadar bir zamanda tarar. Bu sayade para sayma makinesi çift taraflı paranın resmini alır ve işlemciye iletir. İşlemcide paranın boyutu ve eşleşme gibi imaj bilgilerine sahip olmuş olur. Tüm bu işlemler çok hızlıdır dakikada 1500 adetlik bir işlem hızıyla gerçekleşir. Artık para sayma makinelerinin çok güçlü bir CIS sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

Para sayma makinelerinde para sayım işlemi ve sahte para yakalama yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu işlemlerin insan eliyle manuel şekilde yapılması gerçekten de çok zaman alıcı ve yorucu bir iştir.